Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

lebensphilosophie
Otaczaj się ludźmi, których podziwiasz, którzy sprawiają, że chcesz się piąć wyżej i wyżej. Tymi, którzy sprawiają, że chciałbyś być po prostu lepszą osobą...
— internet
Tags: quotes
Reposted byczekoladowysen czekoladowysen

July 06 2015

lebensphilosophie
Wyglądasz prześlicznie, jakby ktoś podłączył ci wtyczkę do szczęścia.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawilkstepowy wilkstepowy
lebensphilosophie
2596 a158 390
Reposted fromlittlefool littlefool viafoods foods

May 31 2015

lebensphilosophie
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viasilence89 silence89
lebensphilosophie
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viasilence89 silence89
9478 9276 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viasilence89 silence89
lebensphilosophie
9910 b348 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viasilence89 silence89
lebensphilosophie
8733 7fb3 390
Reposted fromhomczi homczi viafoods foods
lebensphilosophie
8331 1737 390
Reposted fromhomczi homczi viasilence89 silence89
lebensphilosophie
"Nigdy nie zapominajcie o tym, by brać z życia jak najwięcej, nie bójcie się ryzykować, płakać ani być szczęśliwymi. Najważniejsze to być w drodze. Każdego dnia robić krok do przodu”
— Martyna Wojciechowska, Przesunąć horyzont
Reposted frompannanna pannanna viawilkstepowy wilkstepowy
lebensphilosophie
7667 4d78 390
Reposted fromfoods foods
lebensphilosophie
9540 7cc4 390
Reposted fromfoods foods
lebensphilosophie
7899 ac47 390
Reposted fromfoods foods viasilence89 silence89
lebensphilosophie
1458 6bdf 390
Reposted fromfoods foods
9565 5d2b 390
lebensphilosophie
Miej odwagę odgradzać się od toksycznych jednostek. Miej odwagę zrywać kontakt z ludźmi, którzy wnoszą w twoje życie negatywne emocje. Na świecie jest 7 miliardów ludzi, więc masz w czym przebierać.
— Zaq
Tags: quotes
Reposted byskaryfikaacjaduszyhereyesianshamagiciansassistantsweetnothinggalicexxxniespokojna-duszaslepnacaodswiatel

May 04 2015

lebensphilosophie
5495 8bfc 390
Tags: quotes

April 28 2015

lebensphilosophie
Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.
— Napoleon Hill
Tags: quotes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl