Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2015

lebensphilosophie
Tags: quotes run
Reposted bysilence89lubatobecontinuedallyouneedissouppolkamlodaniewolnicachociazraz
lebensphilosophie
Tags: quotes run

January 08 2015

lebensphilosophie
Tags: run

December 31 2014

lebensphilosophie
lebensphilosophie

October 01 2014

lebensphilosophie
Dziwna zależność. Biegasz, męczysz się, dyszysz, czasami zaklniesz, bywa, że do bólu czujesz piekące mięśnie. Wracasz do domu zmęczony, spocony jak wyciśnięty mop, a w duszy masz znacznie więcej energii niż przed wyjściem na trening. Ot, całe bieganie - POCZUCIE WEWNĘTRZNEJ WOLNOŚCI, przy której człowiek po kilkunastu kilometrach zaczyna się śmiać.
— Aleksandra Janiszewska
Tags: quotes run
Reposted byDangerousHope DangerousHope

September 21 2014

lebensphilosophie
Jeśli biegasz jesteś biegaczem. I nie ma znaczenia jak szybko ani jak daleko biegasz. Nie ma znaczenia czy dziś jest Twój pierwszy dzień czy biegasz już dwadzieścia lat. Tu nie ma żadnego testu, licencji ani karty członkowskiej. Po prostu biegasz.
— John Bingham
Tags: quotes run
Reposted byagzzzAjgaczju5dlabeki
lebensphilosophie
Nienawidziłem każdej minuty treningu, ale powtarzałem sobie "Nie poddawaj się. Przecierp teraz i żyj resztę życia jako mistrz".
— Muhammad Ali
Tags: quotes run
Reposted byreverentiaa reverentiaa
lebensphilosophie
Ból jest przemijający, a skutki rezygnacji pozostają na zawsze.
— Lance Armstrong.
Tags: quotes run
lebensphilosophie
Biegacz to nie ten, kto szybko biega. To ten, który nie ustaje w walce.
— Marc Buhl
Tags: quotes run

July 11 2014

lebensphilosophie

June 29 2014

lebensphilosophie

May 29 2014

lebensphilosophie
Reposted byniepotrzebnaprzygodaavooidapatyczna

May 21 2014

lebensphilosophie
lebensphilosophie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl