Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2014

lebensphilosophie
Biegacz to nie ten, kto szybko biega. To ten, który nie ustaje w walce.
— Marc Buhl
Tags: quotes run
lebensphilosophie
Im aktywniej patrzysz, tym działanie staje się bardziej intuicyjne i naturalne, podświadome i swobodne. Wraz z nabieraniem praktyki Twoje oko w sposób całkowicie podświadomy i intuicyjny będzie zwracać się ku światłu, a światło będzie kierować się w stronę Twojego oka.
— Wayne Rowe
Tags: quotes

September 19 2014

lebensphilosophie
Fotografia staje się więc dla mnie dziwacznym medium, nową formą halucynacji: fałszywą na poziomie postrzegania, prawdziwą na poziomie czasu. Halucynacją umiarkowaną, w pewnym sensie skromną, podzieloną (z jednej strony "nie ma tego tutaj”, z drugiej "ale to naprawdę było”): szalony obraz, ocierający się o rzeczywistość.
— Roland Barthes
Tags: quotes

September 09 2014

lebensphilosophie
Reposted byraindropsyamachanna
lebensphilosophie
2914 1046 390
Tags: quotes
Reposted byyamachannahooooop

September 04 2014

lebensphilosophie
Możemy czuć się ułomni tylko wtedy, gdy sami sobie na to pozwolimy, gdy dopuścimy do tego, by czuć się gorszymi. Każdy z nas nosi w sobie jakieś blizny. Blizny braku akceptacji, braku miłości, odtrącenia, zdrady, nietolerancji. Ale te blizny nie mogą przysłaniać nam obrazu świata, spychać na krawędź życia. Warto jest obciąć grzywkę, wyprostować się i pokazać język tym, którzy wytykają nas palcami. A wtedy życie może nas zaskoczyć.
— Agnieszka Maciąg
Tags: quotes
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viasilence89 silence89
lebensphilosophie
9270 5e73 390
Padłaś
Powstań
Popraw koronę
i zasuwaj
Reposted fromnivea nivea viafragles fragles

July 11 2014

lebensphilosophie

June 29 2014

lebensphilosophie

June 10 2014

lebensphilosophie
Bieganie to proces, w którym kształtujesz siebie. Własne zasady, swój świat i osobowość. Tu nic nie trwa chwilę - to czas, z którym wchodzisz w związek na dłużej. Nie ma nikogo, kto zna Ciebie lepiej, niż Ty sam - tu każdy krok staje się twoim "ja": twoja energia, twój ból kontuzji, twoja satysfakcja zwycięstwa. Brzmi egoistycznie? Być może dla kogoś kto nigdy nie biegał, tak. Nie ma jednak większego egoizmu niż niemożność rozumienia pasji, która wnosi w czyiś świat znacznie więcej dobra, niż potrafi przyjąć. A co istotne, to całe dobro wypracowujesz sobie sam.
— Aleksandra Janiszewska
Tags: quotes
Reposted byniepotrzebnaprzygodasilence89aynislive-life

June 02 2014

lebensphilosophie
8280 d6e9 390
Tags: quotes
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viafragles fragles

May 29 2014

lebensphilosophie
Reposted byniepotrzebnaprzygodaavooidapatyczna

May 21 2014

lebensphilosophie
5188 5e9c 390
vk.com
Tags: quotes
lebensphilosophie
lebensphilosophie

May 16 2014

lebensphilosophie
Pisanie muzyki to rodzaj schizofrenii - wchodzenie w rzeczywistość, której nie ma, kreowanie jej. (...) Ja nigdy żadnej muzyki nie wymyśliłem, tylko ona przyszła do mnie.
— Michał Lorenc
Tags: quotes

May 15 2014

lebensphilosophie
Bieganie dało mi odwagę by zaczynać, determinację aby wciąż próbować i duszę dziecka, aby mieć z tego wszystkiego zabawę po drodze. Biegaj często i biegaj daleko, ale nigdy nie "zabiegaj" swojej radości z uprawiania tego sportu.
— Julie Isphording
Tags: quotes
Reposted byniveayamachannacitiesofnightdangelte-quierojustfeeltastewordsdaisesfollow-mesilence89death-is-my-friendfuckyoushadowboxermirabellstrangemenowaaypooluniamdreamercytrynadazpomaranczyperesekererutiputizapasowemyslikoperek
lebensphilosophie
Istnieje zaledwie jedna przyczyna ludzkiego niepowodzenia. A jest nią brak wiary w swoje prawdziwe ja.
— William James
Tags: quotes
Reposted byparadisecity paradisecity

May 03 2014

lebensphilosophie
Reposted bybeltanelubaallnightbansheBoniaaefteessilence89szokolatte

April 25 2014

lebensphilosophie
Nie osiągniesz w życiu zbyt dużo, jeśli będziesz pracować tylko w te dni, kiedy czujesz się dobrze.
— Jerry West
Tags: quotes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl