Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

lebensphilosophie
Otaczaj się ludźmi, których podziwiasz, którzy sprawiają, że chcesz się piąć wyżej i wyżej. Tymi, którzy sprawiają, że chciałbyś być po prostu lepszą osobą...
— internet
Tags: quotes
Reposted byczekoladowysen czekoladowysen

May 31 2015

lebensphilosophie
Miej odwagę odgradzać się od toksycznych jednostek. Miej odwagę zrywać kontakt z ludźmi, którzy wnoszą w twoje życie negatywne emocje. Na świecie jest 7 miliardów ludzi, więc masz w czym przebierać.
— Zaq
Tags: quotes
Reposted byskaryfikaacjaduszyhereyesianshamagiciansassistantsweetnothinggalicexxxniespokojna-duszaslepnacaodswiatel

May 04 2015

lebensphilosophie
5495 8bfc 390
Tags: quotes

April 28 2015

lebensphilosophie
Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.
— Napoleon Hill
Tags: quotes

January 09 2015

lebensphilosophie
4896 00f5 390
Tags: quotes
Reposted fromcalifornia-love california-love viarunning running
lebensphilosophie
Tags: quotes run
Reposted bysilence89lubatobecontinuedallyouneedissouppolkamlodaniewolnicachociazraz
lebensphilosophie
Tags: quotes run

December 31 2014

lebensphilosophie
lebensphilosophie

December 09 2014

lebensphilosophie
-Co tam słychać?
-Wszystko w porządku.
-Opisz mi to.
-Co mam Ci niby opisywać, wszystko jest zawarte w krótkim zwrocie "w porządku".
-Nic nie jest w nim zawarte. Nie mam bladego pojęcia o czym teraz myślisz. Nie wiem gdzie jesteś, jaki zapach czujesz, czy się uśmiechasz. Czy twoje dłonie są ciepłe czy zimne. Na co patrzysz. Czy jesteś bezgranicznie szczęśliwa czy czujesz się źle. Słowo "w porządku" tak naprawdę nie mówi nic.
Tags: quotes
Reposted fromrevalie revalie viasilence89 silence89
lebensphilosophie
3066 8864 390
Warszawa by Sensi
Reposted fromfreakish freakish
lebensphilosophie
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
Tags: quotes
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viasilence89 silence89

November 06 2014

lebensphilosophie
2953 fd2e 390
Tags: quotes

November 04 2014

lebensphilosophie
8482 9a73 390
Tags: quotes people
Reposted fromblubra blubra viamiktoria miktoria

October 01 2014

lebensphilosophie
Tags: quotes run
Reposted byDangerousHope DangerousHope

September 21 2014

lebensphilosophie
Tags: quotes
Reposted fromwynne wynne viawilkstepowy wilkstepowy
lebensphilosophie
Tags: quotes
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viafragles fragles
lebensphilosophie
Tags: quotes run
Reposted byagzzzAjgaczju5dlabeki
lebensphilosophie
Tags: quotes run
Reposted byreverentiaa reverentiaa
lebensphilosophie
Tags: quotes run
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl