Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2017

lebensphilosophie
8882 ce20 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
lebensphilosophie
8951 957d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
lebensphilosophie
3299 c9dc 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilence89 silence89
lebensphilosophie
7814 7990 390
Reposted from18 18 viasilence89 silence89

January 04 2017

lebensphilosophie
0868 3f99 390
Santiago Caruso
Reposted fromShini Shini viasilence89 silence89
lebensphilosophie
8695 e570 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viasilence89 silence89
lebensphilosophie
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viafragles fragles
lebensphilosophie
9390 528d 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda viafreakish freakish
lebensphilosophie
lebensphilosophie
2373 8795 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasilence89 silence89

December 11 2016

lebensphilosophie
6090 3860 390
Reposted fromNajada Najada viasilence89 silence89
lebensphilosophie
0105 c900 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viasilence89 silence89
lebensphilosophie
5356 e524 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
lebensphilosophie
lebensphilosophie
1622 08a4 390
Tags: winter

December 10 2016

lebensphilosophie
Nikt nie przychodzi, nikt nie puka do drzwi, telefon milczy. Samemu dzwonić się nie chce, zresztą nie bardzo jest do kogo. Czytać się nie da; w ogóle nic się nie da.
— Jerzy Pilch
Tags: quotes
Reposted byelavatorZoonk11
lebensphilosophie
Zamiast pozwolić temu odejść robisz w swojej głowie szufladkę z napisem: "Chujowe doświadczenia, których nie chcę się pozbyć". Nie idziesz do przodu, bo zamiast postawić kropkę, stawiasz same przecinki i babrasz się w przytłaczającym uczuciu porażki.
— Volant “Pozwój temu odejść”
Tags: quotes
lebensphilosophie
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło
— William Faulkner "Dzikie palmy"
Tags: quotes
lebensphilosophie
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (...) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— Agnieszka Olejnik - "Zabłądziłam"
Tags: quotes
lebensphilosophie
Jest mi tak głucho i pusto, niezwykle ciemno nawet we dnie. Jest łóżko i ściany i nic tylko cisza. Ludzie mówią do mnie niemymi słowami.
— Anna Adamek
Tags: quotes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl