Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2016

lebensphilosophie
Nigdy nie zapomnisz, ale pewnego dnia obudzisz się i stwierdzisz, że już tak strasznie nie boli.
— Erica Spindler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaohfucktycznie ohfucktycznie

September 25 2016

lebensphilosophie
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć.
— C. S. Lewis
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaohfucktycznie ohfucktycznie
lebensphilosophie

– Czy opuścił Cię kiedyś ktoś, kogo kochałaś?
– Owszem. Zawsze ktoś kogoś opuszcza. Czasem ten drugi cię ubiegnie.
– I co wtedy zrobiłaś?
– Wszystko. Wszystko, ale to nic nie pomogło. Byłam strasznie nieszczęśliwa.
– Długo?
– Tydzień.
– To niedługo.
– Cała wieczność, jeśli się jest naprawdę nieszczęśliwym. Każda cząstka mojej istoty tak była nieszczęśliwa, że kiedy tydzień minął, wszystko się wyczerpało. Moje włosy były nieszczęśliwe, skóra, łóżko, nawet suknie. Nieszczęście wypełniło mnie tak całkowicie, że nic poza nim nie istniało. A kiedy nic już nie istnieje, nieszczęście przestaje być nieszczęściem, bo nie ma go z czym porównać. I wtedy następuje kompletne wyczerpanie. I wtedy to mija.
Powoli zaczyna się żyć na nowo.

— Erich Maria Remarque
Reposted fromOro Oro viaohfucktycznie ohfucktycznie
lebensphilosophie
Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jakbyśmy opluwali samego siebie. Jeśli nie mamy szacunku dla tej drugiej osoby, miejmy chociaż szacunek do tego kogoś, kim byliśmy wtedy.
Reposted fromsohard sohard viaohfucktycznie ohfucktycznie
lebensphilosophie

Miłość jest dla tych, którzy potrafią sobie poradzić z balastem psychicznym. Miłość jest jak wór śmierdzących odpadków, który próbuje się przenieść na plecach przez spieniony strumień cuchnących szczyn.

— Bukowski - "Kobiety"
lebensphilosophie
"Wobec potęgi gór prościej odkrywa się siebie, a przynajmniej to, że większość granic i lęków to tylko ułomność naszego umysłu, poza którą zaczyna się wolność."
Jacek Teler

August 13 2016

lebensphilosophie
Nie wszystkie więzienia mają kraty i wysokie mury. Są takie, które znajdują się w umyśle.
— Sarah Forsyth "Porwana i sprzedana"
Reposted fromjakoob jakoob viaohfucktycznie ohfucktycznie

May 17 2016

lebensphilosophie
5636 3eae 390
Tags: gifs
Reposted bymaishakilly

April 17 2016

lebensphilosophie
0436 89fc 390
Tags: quotes people
Reposted byrasta87agababajagaminiatura
lebensphilosophie
Tags: quotes people
Reposted byagababajagaraspberryluckkasiarzynaminiaturawylegarniademonow

April 11 2016

lebensphilosophie
Jedynym całkowicie bezinteresownym przyjacielem, którego można mieć na tym interesownym świecie, takim, który nigdy go nie opuści, nigdy nie okaże się niewdzięcznym lub zdradzieckim, jest pies… Pocałuje rękę, która nie będzie mogła mu dać jeść, wyliże rany odniesione w starciu z brutalnością świata… Kiedy wszyscy inni przyjaciele odejdą, on pozostanie. 
— George G. Vest
Tags: quotes
Reposted by17novembermojanazawsze

March 15 2016

lebensphilosophie
Bycie artystą swego życia to rozwijanie, doskonalenie możliwości w nas tkwiących (...). Akt kreacji samego siebie, wypełniając życie, staje się jego sensem.
— Ewa Nowak (Podręcznik do pragmatyki zawodu nauczyciela)
Tags: quotes
Reposted bymontepovideo montepovideo

December 10 2015

lebensphilosophie
8112 94c9 390
Tags: quotes people
Reposted byDekadencja Dekadencja
lebensphilosophie
8096 15b7 390
Tags: quotes people
Reposted bydeepbluex deepbluex

August 28 2015

lebensphilosophie
Ludzie lubią wtykać nos w nie swoje sprawy... Zamiast zająć się swoim życiem to najchętniej ułożą Twoje...
— (Ktoś gdzieś w internecie)
Tags: quotes

August 10 2015

lebensphilosophie
Lago vannino Lago di morasco

expressions-of-nature:

Grande Traversata delle Alpi, Italy by Toni Burkhardt
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasilence89 silence89
lebensphilosophie
Reposted fromweightless weightless viasilence89 silence89
7352 7689 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasilence89 silence89
1503 45b3
Tags: gifs
Reposted fromniub niub viasilence89 silence89
lebensphilosophie
5606 8a31 390
Reposted frommistic mistic viathedogs thedogs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl